Název projektu: Systém sdružených nákupů Statutárního města Ostrava

eCENTRE, a.s. v rámci projektu realizovalo:

 • provedení komplexních analýz, nákupních procesů v oblasti sdružených (centralizovaných) nákupů, finanční hodnota analyzovaných komodit činí 3,9 mld. Kč bez DPH a jeho podkladem pro následnou optimalizaci nákupních procesů objednatele, tyto analýzy byly realizovány vždy v letech 2012, 2013, 2014 a 2015, a to na konci účetního období,
 • zajištění metodické připravenosti na spuštění centralizovaného zadávání VZ,
 • formulaci doporučených postupů pro přípravu komodit na centralizované zadávání,
 • komplexní organizační zajištění zadávacích řízení v souladu se ZVZ,
 • konzultační a poradenské služby v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek
 • dynamické porovnání v e-aukcích, dle zákona č. 137/2009 Sb. O veřejných zakázkách
 • kontrola nákladovosti pořizovaných nákupů
 • dodávka, implementace a provozování kompletního SW systému přes webové rozhraní sloužícího k realizaci sdružených nákupů, který plní funkci nákupního i evidenčního systému určeného pro realizaci nákupů a správu více než 7 000 položek, v roce 2013 činil nákup položek prostřednictvím předmětného nákupního software více než 320 mil. Kč bez DPH, tato dodávka a implementace, vč. dodávky nových funkcionalit byla uskutečněná také v letech 2012, 2013 a 2014,
 • poskytování servisní podpory sw řešení systému, helpdesk,
 • provozování aukčního sw pomocí něhož bylo administrováno více než 1 000 elektronických aukcí,
 • pravidelný controlling a reporting

 

Termín realizace: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Objem nákupů realizovaných přes SSN: 2,52 mld. (k  30.11.2015)

Dosažená úspora: 473,50 mil. Kč (k 30.11.2015)

Počet zadavatelů: V rámci resortu SMO 23 ÚMOb, 136 příspěvkových, 14 obchodních organizací, Magistrát města a Městská policie

 

Reportáže:

10.6.2010