Název projektu: Komplexní systém nákupů Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj spustil ostrý provoz unikátního systému elektronických nákupů

Složitá analýza nákupů, nastavení metodického řízení, příprava nákupního portálu a jeho propojení s již dříve zavedeným  komunikačním nástrojem Portál kraje, ale především první výběrová řízení s využitím elektronických aukcí a hodnocení kvality vysoutěženého zboží, aby organizace mohly nakupovat například kancelářské potřeby a úklidové prostředky nejen za výhodné ceny, ale také v potřebné kvalitě. Za pouhých sedm měsíců zvládl krajský úřad ve spolupráci s poskytovatelem systému, společností eCENTRE a.s., úspěšně připravit a zavést projekt a také seznámit všech 223 organizací s tím, jak systém funguje. Od září do listopadu pak bylo na nakupování položek, vysoutěžených v e-aukcích, přes tento systém proškoleno přes 600 zaměstnanců krajských organizací.

„Nákupní systém je rozhodně velkým úspěchem. Tak rychle, jak vznikl, stává se nedílnou součástí života krajských organizací. Jen za první dva měsíce, kdy běžel testovací provoz systému, objednaly organizace přes nákupní portál zboží v hodnotě téměř dvou milionů korun. Při průměrných úsporách kolem 15%, kterých bylo dosaženo ve velmi úspěšných aukcích, to už dnes, kdy teprve spouštíme systém do ostrého provozu, znamená faktické úspory v řádech statisíců korun. V roce 2016 by tak kraj a jeho organizace měly ušetřit přes 9 milionů korun,“ uvedl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.