Název projektu: Systém CENTRES

Předmět služeb společnosti eCENTRE, a.s.:

  • Implementace a provoz Nákupního portálu.
  • Příprava a realizace výběrových řízení s využitím elektronické aukce za účelem výběru dodavatelů potravin, kancelářských potřeb a služeb.
  • Aktualizace Nákupního portálu na základě výsledků z elektronických výběrových řízení.
  • Komunikační podpora uživatelů Nákupního portálu
  • Pravidelný reporting.

Výsledek využití služeb:

  • Zavedení jednotné elektronické platformy pro objednávání nákupů,
  • Snížení nákupních cen o 8 – 20 %,
  • Možnost aktuálního přehledu o realizovaných nákupech